Figuren visar spridningen på huvudindexen Processutövande och Processresultat för tillverkningsföretagen i Göteborgs kommun vid studien 2003