En lista på de rapporter som publicerats från de två studier som genomförts i Örebro län 2001 respektive 2004 kan du finna här

Figuren visar spridningen på huvudindexen Processutövande och Processresultat för tillverkningsföretagen i Örebro län vid studien 2001